ο δε δια το μενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην

But this man because he continueth ever +__ hath an unchangeable priesthood

ο δε δια το μενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην

ο δε δια το μενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην

ο δε δια το μενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην

ο δε δια το μενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην


BibleBrowser.com