θεωρειτε-- verb: present active indicative: second person δε" target="_self">
Now consider how great this man was unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils

θεωρειτε δε πηλικος ουτος ω και δεκατην αβρααμ εδωκεν εκ των ακροθινιων ο πατριαρχης

θεωρειτε δε πηλικος ουτος ω και δεκατην αβρααμ εδωκεν εκ των ακροθινιων ο πατριαρχης

θεωρειτε δε πηλικος ουτος ω και δεκατην αβρααμ εδωκεν εκ των ακροθινιων ο πατριαρχης

θεωρειτε δε πηλικος ουτος ω {VAR2: [και] } δεκατην αβρααμ εδωκεν εκ των ακροθινιων ο πατριαρχης


BibleBrowser.com