χωρις δε πασης αντιλογιας το ελαττον υπο του κρειττονος ευλογειται

And without all contradiction the less is blessed of the better

χωρις δε πασης αντιλογιας το ελαττον υπο του κρειττονος ευλογειται

χωρις δε πασης αντιλογιας το ελαττον υπο του κρειττονος ευλογειται

χωρις δε πασης αντιλογιας το ελαττον υπο του κρειττονος ευλογειται

χωρις δε πασης αντιλογιας το ελαττον υπο του κρειττονος ευλογειται


BibleBrowser.com