και ως επος ειπειν δια αβρααμ και λευι ο δεκατας λαμβανων δεδεκατωται

And as I may so say +__ Levi also who receiveth tithes payed tithes in Abraham

και ως επος ειπειν δια αβρααμ και λευι ο δεκατας λαμβανων δεδεκατωται

και ως επος ειπειν δια αβρααμ και λευι ο δεκατας λαμβανων δεδεκατωται

και ως επος ειπειν δι αβρααμ και λευεις ο δεκατας λαμβανων δεδεκατωται

και ως επος ειπειν δι αβρααμ και {VAR1: λευις } {VAR2: λευι } ο δεκατας λαμβανων δεδεκατωται


BibleBrowser.com