ειχεν μεν ουν και η πρωτη δικαιωματα λατρειας το τε αγιον κοσμικον

Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary

ειχεν μεν ουν και η πρωτη δικαιωματα λατρειας το τε αγιον κοσμικον

ειχεν μεν ουν και η πρωτη {VAR1: σκηνη } δικαιωματα λατρειας το τε αγιον κοσμικον

ειχεν μεν ουν και η πρωτη δικαιωματα λατρειας το τε αγιον κοσμικον

ειχεν μεν ουν [και] η πρωτη δικαιωματα λατρειας το τε αγιον κοσμικον


BibleBrowser.com