οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεσθαι του διαθεμενου

For where a testament is there must also of necessity be the death of the testator

οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεσθαι του διαθεμενου

οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεσθαι του διαθεμενου

οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεσθαι του διαθεμενου

οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεσθαι του διαθεμενου


BibleBrowser.com