μετα δε το δευτερον καταπετασμα σκηνη η λεγομενη αγια αγιων

And after the second veil the tabernacle which is called the Holiest of all +__

μετα δε το δευτερον καταπετασμα σκηνη η λεγομενη αγια αγιων

μετα δε το δευτερον καταπετασμα σκηνη η λεγομενη αγια αγιων

μετα δε το δευτερον καταπετασμα σκηνη η λεγομενη αγια αγιων

μετα δε το δευτερον καταπετασμα σκηνη η λεγομενη αγια αγιων


BibleBrowser.com