And the earth shall hear the corn and the wine and the oil and they shall hear Jezreel

כב וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה  {פ}

וארשתיך לי באמונה וידעת את־יהוה ס

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיָדַעַתְּ אֶת־יְהוָֽה׃ ס

והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל׃


BibleBrowser.com