και οι απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρισαιων

And they which were sent were of the Pharisees

και οι απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρισαιων

και οι απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρισαιων

και απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρισαιων

και απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρισαιων


BibleBrowser.com