παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

All things were made by him and without him was not any thing made that was made

παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν


BibleBrowser.com