τη επαυριον παλιν ειστηκει ο ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου δυο

Again the next day after John stood and two of his disciples

τη επαυριον παλιν ειστηκει ο ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου δυο

τη επαυριον παλιν ειστηκει ο ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου δυο

τη επαυριον παλιν ειστηκει ο ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου δυο

τη επαυριον παλιν ειστηκει {VAR2: ο } ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου δυο


BibleBrowser.com