και εμβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνος του θεου

And looking upon Jesus as he walked he saith Behold the Lamb of God

και εμβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνος του θεου

και εμβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνος του θεου

και εμβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνος του θεου

και εμβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνος του θεου


BibleBrowser.com