και ηκουσαν αυτου οι δυο μαθηται λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου

And the two disciples heard him speak and they followed Jesus

και ηκουσαν αυτου οι δυο μαθηται λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου

και ηκουσαν αυτου οι δυο μαθηται λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου

ηκουσαν οι δυο μαθηται αυτου λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου

και ηκουσαν οι δυο μαθηται αυτου λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου


BibleBrowser.com