και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

And the light shineth in darkness and the darkness comprehended it not

και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν


BibleBrowser.com