ο δε μισθωτος φευγει οτι μισθωτος εστιν και ου μελει αυτω περι των προβατων

The hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep

ο δε μισθωτος φευγει οτι μισθωτος εστιν και ου μελει αυτω περι των προβατων

ο δε μισθωτος φευγει οτι μισθωτος εστιν και ου μελει αυτω περι των προβατων

οτι μισθωτος εστιν και ου μελει αυτω περι των προβατων

οτι μισθωτος εστιν και ου μελει αυτω περι των προβατων


BibleBrowser.com