σχισμα ουν παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις δια τους λογους τουτους

There was a division therefore again among the Jews for these sayings

σχισμα ουν παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις δια τους λογους τουτους

σχισμα ουν παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις δια τους λογους τουτους

σχισμα παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις δια τους λογους τουτους

σχισμα παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις δια τους λογους τουτους


BibleBrowser.com