εγενετο δε τα εγκαινια εν ιεροσολυμοις και χειμων ην

And it was at Jerusalem the feast of the dedication and it was winter

εγενετο δε τα εγκαινια εν ιεροσολυμοις και χειμων ην

εγενετο δε τα εγκαινια εν τοις ιεροσολυμοις και χειμων ην

εγενετο δε τα ενκαινια εν τοις ιεροσολυμοις χειμων ην

εγενετο τοτε τα εγκαινια εν τοις ιεροσολυμοις χειμων ην


BibleBrowser.com