αλλ υμεις ου πιστευετε ου γαρ εστε εκ των προβατων των εμων καθως ειπον υμιν

But ye believe not because ye are not of my sheep as I said unto you

αλλ υμεις ου πιστευετε ου γαρ εστε εκ των προβατων των εμων καθως ειπον υμιν

αλλ υμεις ου πιστευετε ου γαρ εστε εκ των προβατων των εμων καθως ειπον υμιν

αλλα υμεις ου πιστευετε οτι ουκ εστε εκ των προβατων των εμων

αλλα υμεις ου πιστευετε οτι ουκ εστε εκ των προβατων των εμων


BibleBrowser.com