εβαστασαν ουν παλιν λιθους οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον

Then the Jews took up stones again to stone him

εβαστασαν ουν παλιν λιθους οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον

εβαστασαν ουν παλιν λιθους οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον

εβαστασαν παλιν λιθους οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον

εβαστασαν παλιν λιθους οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον


BibleBrowser.com