ειπον ουν οι μαθηται αυτου κυριε ει κεκοιμηται σωθησεται

Then said his disciples Lord if he sleep he shall do well

ειπον ουν οι μαθηται αυτου κυριε ει κεκοιμηται σωθησεται

ειπον ουν οι μαθηται αυτου κυριε ει κεκοιμηται σωθησεται

ειπον ουν αυτω οι μαθηται κυριε ει κεκοιμηται σωθησεται

ειπαν ουν οι μαθηται αυτω κυριε ει κεκοιμηται σωθησεται


BibleBrowser.com