αλλα και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον θεον δωσει σοι ο θεος

But I know that even now whatsoever +__ +__ thou wilt ask of God God will give it thee

αλλα και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον θεον δωσει σοι ο θεος

αλλα και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον θεον δωσει σοι ο θεος

και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον θεον δωσει σοι ο θεος

{VAR2: [αλλα] } και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον θεον δωσει σοι ο θεος


BibleBrowser.com