εκεινη ως ηκουσεν εγειρεται ταχυ και ερχεται προς αυτον

As soon as she heard that she arose quickly and came unto him

εκεινη ως ηκουσεν εγειρεται ταχυ και ερχεται προς αυτον

εκεινη ως ηκουσεν εγειρεται ταχυ και ερχεται προς αυτον

εκεινη ως ηκουσεν εγερεται ταχυ και ερχεται προς αυτον

εκεινη δε ως ηκουσεν ηγερθη ταχυ και ηρχετο προς αυτον


BibleBrowser.com