και ειπεν που τεθεικατε αυτον λεγουσιν αυτω κυριε ερχου και ιδε

And said Where have ye laid him They said unto him Lord come and see

και ειπεν που τεθεικατε αυτον λεγουσιν αυτω κυριε ερχου και ιδε

και ειπεν που τεθεικατε αυτον λεγουσιν αυτω κυριε ερχου και ιδε

και ειπεν που τεθεικατε αυτον λεγουσιν αυτω κυριε ερχου και ιδε

και ειπεν που τεθεικατε αυτον λεγουσιν αυτω κυριε ερχου και ιδε


BibleBrowser.com