απ εκεινης ουν της ημερας συνεβουλευσαντο ινα αποκτεινωσιν αυτον

Then from that day forth they took counsel together for to put him to death

απ εκεινης ουν της ημερας συνεβουλευσαντο ινα αποκτεινωσιν αυτον

απ εκεινης ουν της ημερας συνεβουλευσαντο ινα αποκτεινωσιν αυτον

απ εκεινης ουν της ημερας εβουλευσαντο ινα αποκτεινωσιν αυτον

απ εκεινης ουν της ημερας εβουλευσαντο ινα αποκτεινωσιν αυτον


BibleBrowser.com