εβουλευσαντο δε οι αρχιερεις ινα και τον λαζαρον αποκτεινωσιν

But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death

εβουλευσαντο δε οι αρχιερεις ινα και τον λαζαρον αποκτεινωσιν

εβουλευσαντο δε οι αρχιερεις ινα και τον λαζαρον αποκτεινωσιν

εβουλευσαντο δε οι αρχιερεις ινα και τον λαζαρον αποκτεινωσιν

εβουλευσαντο δε οι αρχιερεις ινα και τον λαζαρον αποκτεινωσιν


BibleBrowser.com