δια τουτο ουκ ηδυναντο πιστευειν οτι παλιν ειπεν ησαιας

Therefore +__ they could not believe because that Esaias said again

δια τουτο ουκ ηδυναντο πιστευειν οτι παλιν ειπεν ησαιας

δια τουτο ουκ ηδυναντο πιστευειν οτι παλιν ειπεν ησαιας

δια τουτο ουκ ηδυναντο πιστευειν οτι παλιν ειπεν ησαιας

δια τουτο ουκ ηδυναντο πιστευειν οτι παλιν ειπεν ησαιας


BibleBrowser.com