δια τι τουτο το μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις

Why was not this ointment sold for three hundred pence and given to the poor

δια τι τουτο το μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις

δια τι τουτο το μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις

διατι τουτο το μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις

δια τι τουτο το μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις


BibleBrowser.com