ει ταυτα οιδατε μακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα

If ye know these things happy are ye if ye do them

ει ταυτα οιδατε μακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα

ει ταυτα οιδατε μακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα

ει ταυτα οιδατε μακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα

ει ταυτα οιδατε μακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα


BibleBrowser.com