εβλεπον ουν εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι περι τινος λεγει

Then the disciples looked one on another +__ doubting of whom he spake

εβλεπον ουν εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι περι τινος λεγει

εβλεπον ουν εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι περι τινος λεγει

εβλεπον εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι περι τινος λεγει

εβλεπον εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι περι τινος λεγει


BibleBrowser.com