τουτο δε ουδεις εγνω των ανακειμενων προς τι ειπεν αυτω

Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him

τουτο δε ουδεις εγνω των ανακειμενων προς τι ειπεν αυτω

τουτο δε ουδεις εγνω των ανακειμενων προς τι ειπεν αυτω

τουτο δε ουδεις εγνω των ανακειμενων προς τι ειπεν αυτω

τουτο [δε] ουδεις εγνω των ανακειμενων προς τι ειπεν αυτω


BibleBrowser.com