ουκ αφησω υμας ορφανους ερχομαι προς υμας

I will not leave you comfortless I will come to you

ουκ αφησω υμας ορφανους ερχομαι προς υμας

ουκ αφησω υμας ορφανους ερχομαι προς υμας

ουκ αφησω υμας ορφανους ερχομαι προς υμας

ουκ αφησω υμας ορφανους ερχομαι προς υμας


BibleBrowser.com