και νυν ειρηκα υμιν πριν γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε

And now I have told you before it come to pass that when it is come to pass ye might believe

και νυν ειρηκα υμιν πριν γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε

και νυν ειρηκα υμιν πριν γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε

και νυν ειρηκα υμιν πριν γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε

και νυν ειρηκα υμιν πριν γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε


BibleBrowser.com