λεγει αυτω θωμας κυριε ουκ οιδαμεν που υπαγεις και πως δυναμεθα την οδον ειδεναι

Thomas saith unto him Lord we know not whither thou goest and how can we know the way

λεγει αυτω θωμας κυριε ουκ οιδαμεν που υπαγεις και πως δυναμεθα την οδον ειδεναι

λεγει αυτω θωμας κυριε ουκ οιδαμεν που υπαγεις και πως δυναμεθα την οδον ειδεναι

λεγει αυτω θωμας κυριε ουκ οιδαμεν που υπαγεις και πως οιδαμεν την οδον

λεγει αυτω θωμας κυριε ουκ οιδαμεν που υπαγεις πως {VAR1: οιδαμεν την οδον } {VAR2: δυναμεθα την οδον ειδεναι }


BibleBrowser.com