ει ο κοσμος υμας μισει γινωσκετε-- verb: present active middle: second person οτι" target="_self">
If the world hate you ye know that it hated me before it hated you

ει ο κοσμος υμας μισει γινωσκετε οτι εμε πρωτον υμων μεμισηκεν

ει ο κοσμος υμας μισει γινωσκετε οτι εμε πρωτον υμων μεμισηκεν

ει ο κοσμος υμας μισει γινωσκετε οτι εμε πρωτον μεμισηκεν

ει ο κοσμος υμας μισει γινωσκετε οτι εμε πρωτον υμων μεμισηκεν


BibleBrowser.com