ηδη υμεις καθαροι εστε δια τον λογον ον λελαληκα υμιν

Now ye are clean through the word which I have spoken unto you

ηδη υμεις καθαροι εστε δια τον λογον ον λελαληκα υμιν

ηδη υμεις καθαροι εστε δια τον λογον ον λελαληκα υμιν

ηδη υμεις καθαροι εστε δια τον λογον ον λελαληκα υμιν

ηδη υμεις καθαροι εστε δια τον λογον ον λελαληκα υμιν


BibleBrowser.com