ετι πολλα εχω λεγειν υμιν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι

I have yet many things to say unto you but ye cannot +__ bear them now

ετι πολλα εχω λεγειν υμιν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι

ετι πολλα εχω λεγειν υμιν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι

ετι πολλα εχω υμιν λεγειν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι

ετι πολλα εχω υμιν λεγειν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι


BibleBrowser.com