εκεινος εμε δοξασει οτι εκ του εμου ληψεται και αναγγελει υμιν

He shall glorify me for he shall receive of mine and shall shew it unto you

εκεινος εμε δοξασει οτι εκ του εμου ληψεται και αναγγελει υμιν

εκεινος εμε δοξασει οτι εκ του εμου ληψεται και αναγγελει υμιν

εκεινος εμε δοξασει οτι εκ του εμου λημψεται και αναγγελει υμιν

εκεινος εμε δοξασει οτι εκ του εμου λημψεται και αναγγελει υμιν


BibleBrowser.com