και τα εμα παντα σα εστιν και τα σα εμα και δεδοξασμαι εν αυτοις

And all mine are thine and thine are mine and I am glorified in them

και τα εμα παντα σα εστιν και τα σα εμα και δεδοξασμαι εν αυτοις

και τα εμα παντα σα εστιν και τα σα εμα και δεδοξασμαι εν αυτοις

και τα εμα παντα σα εστιν και τα σα εμα και δεδοξασμαι εν αυτοις

και τα εμα παντα σα εστιν και τα σα εμα και δεδοξασμαι εν αυτοις


BibleBrowser.com