νυν εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκας μοι παρα σου εστιν

Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee

νυν εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκας μοι παρα σου εστιν

νυν εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκας μοι παρα σου εστιν

νυν εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκας μοι παρα σου εισιν

νυν εγνωκαν οτι παντα οσα {VAR1: εδωκας } {VAR2: δεδωκας } μοι παρα σου εισιν


BibleBrowser.com