απεστειλεν αυτον ο αννας δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα

Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest

απεστειλεν αυτον ο αννας δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα

απεστειλεν {VAR2: ουν } αυτον ο αννας δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα

απεστειλεν ουν αυτον ο αννας δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα

απεστειλεν ουν αυτον ο αννας δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα


BibleBrowser.com