λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου

Jesus saith unto her Woman what have I to do with thee mine hour is not yet come

λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου

λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου

λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου

{VAR1: και } {VAR2: [και] } λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου


BibleBrowser.com