λεγει η μητηρ αυτου τοις διακονοις ο τι αν λεγη υμιν ποιησατε

His mother saith unto the servants Whatsoever +__ he saith unto you do it

λεγει η μητηρ αυτου τοις διακονοις ο τι αν λεγη υμιν ποιησατε

λεγει η μητηρ αυτου τοις διακονοις ο τι αν λεγη υμιν ποιησατε

λεγει η μητηρ αυτου τοις διακονοις ο τι αν λεγη υμιν ποιησατε

λεγει η μητηρ αυτου τοις διακονοις ο τι αν λεγη υμιν ποιησατε


BibleBrowser.com