μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο ιησους τοις μαθηταις [αυτου] επι της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως

After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias and on this wise shewed he himself

μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο ιησους τοις μαθηταις [αυτου] επι της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως

μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο ιησους τοις μαθηταις επι της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως

μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ιησους τοις μαθηταις επι της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως

μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν {VAR2: ο } ιησους τοις μαθηταις επι της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως


BibleBrowser.com