ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον

That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life

ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον

ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον

ινα πας ο πιστευων εν αυτω εχη ζωην αιωνιον

ινα πας ο πιστευων εν αυτω εχη ζωην αιωνιον


BibleBrowser.com