ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην ο ιωαννης

For John was not yet cast into prison

ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην ο ιωαννης

ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην ο ιωαννης

ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην ιωαννης

ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην {VAR2: ο } ιωαννης


BibleBrowser.com