ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου

The Father loveth the Son and hath given all things into his hand

ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου

ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου

ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου

ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου


BibleBrowser.com