αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν εις την γαλιλαιαν

He left Judaea and departed again into Galilee

αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν εις την γαλιλαιαν

αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν εις την γαλιλαιαν

αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν εις την γαλιλαιαν

αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν εις την γαλιλαιαν


BibleBrowser.com