εν δε τω μεταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται λεγοντες ραββι φαγε

In the mean while his disciples prayed him saying Master eat

εν δε τω μεταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται λεγοντες ραββι φαγε

εν δε τω μεταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται λεγοντες ραββι φαγε

εν τω μεταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται λεγοντες ραββει φαγε

εν τω μεταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται λεγοντες ραββι φαγε


BibleBrowser.com