μετα δε τας δυο ημερας εξηλθεν εκειθεν και απηλθεν εις την γαλιλαιαν

Now after two days he departed +__ thence and went into Galilee

μετα δε τας δυο ημερας εξηλθεν εκειθεν και απηλθεν εις την γαλιλαιαν

μετα δε τας δυο ημερας εξηλθεν εκειθεν και απηλθεν εις την γαλιλαιαν

μετα δε τας δυο ημερας εξηλθεν εκειθεν εις την γαλιλαιαν

μετα δε τας δυο ημερας εξηλθεν εκειθεν εις την γαλιλαιαν


BibleBrowser.com