εν ταυταις κατεκειτο πληθος πολυ των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων εκδεχομενων την του υδατος κινησιν

In these lay a great multitude of impotent folk of blind halt withered waiting for the moving of the water

εν ταυταις κατεκειτο πληθος πολυ των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων εκδεχομενων την του υδατος κινησιν

εν ταυταις κατεκειτο πληθος πολυ των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων εκδεχομενων την του υδατος κινησιν

εν ταυταις κατεκειτο πληθος των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων

εν ταυταις κατεκειτο πληθος των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων 5:4


BibleBrowser.com